UBITO

POZYSKIWANIE ENERGII Z ZASTOSOWANIEM EFEKTU WIEGANDA

Czujniki Wiegand

Wykorzystanie mocy impulsu

W odpowiedzi na zmieniające się zewnętrrznee pole magnetyczne, energia impulsów wytwarzana przez czujniki Wieganda firmy UBITO może zostać wykorzystana do zasilania elektroniki. Kolejne impulsy, które mają być przechowywane, aby zrównoważyć zapotrzebowanie na energię obwodów, a (w przypadku nowoczesnych układów scalonych o bardzo małej mocy) pojedynczy impuls może dostarczyć energii wystarczającej do pracy przerywanej.

Zastosowania: mechaniczne pozyskiwanie energii

Energia mechaniczna może być przekształcona w energię impulsu poprzez magnes statyczny /ruchomy drut, drut statyczny/ruchomy magnes, a nawet poruszający się element ferromagnetyczny, zniekształcający pole magnetyczne wokół drutu Wieganda.

Bezprzewodowa transmisja energii

W połączeniu z niskoczęstotliwościowymi polami elektromagnetycznymi, czujniki Wieganda marki UBITO mogą być używane w celu dostarczania energii do zastosowań o małej mocy, gdy transmisja wysokoczęstotliwościowa jest trudna (np. zasilanie przezskórne w urządzeniach medycznych).